حمایت از قلم

حمایت از دانشنامه قلم

قلم به شما نیاز دارد!

تیم قلم به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌است؛ این تیم به امید ساخت و گسترش دانشنامه‌ای جامع، بدون سانسور و بی‌طرف پا به عرصه فعالیت گذاشته‌است. خوشبختانه، این تیم کامل نیست و به شما نیاز دارد! در هر زمینه‌ای که مهارت دارید می‌توانید به ما بپیوندید تا بتوانیم آزادی را به انسان برای شناخت دنیا بازگردانیم. در حال حاضر تیم ما برای ادامه فعالیت خود در مرحله آزمایشی به افرادی با مهارت‌های زیر نیاز دارد:

“نویسنده”، “کارشناس سئو”، “توسعه دهنده بک اند”، “توسعه دهنده فرانت اند”

پ.ن: گرچه در مرحله آزمایشی توانایی مالی برای پرداخت هزینه زحمات شما عزیزانی که قصد همکاری با ما را دارید، نخواهیم داشت؛ اما، در ادامه پس از رسمی شدن فعالیت دانشنامه این اتفاق میسر خواهد بود.

لطفا صبر کنید، هنوز تمام نشده‌است

در ادامه کار ما از هر تعداد انسانی که بتوانیم، کمک خواهیم گرفت. از هر انسان با هر زمینه فعالیتی!

هدف این دانشنامه تجارت و یا کسب درآمد نیست، حتی ممکن است تیم قلم تا آخر فعالیت این مجموعه از درآمد شخصی خود برای گسترش آن استفاده کنند. این مجموعه تنها با هدف کمک به نسل انسان برای کسب دانش فعالیت خود را شروع کرده است. به همین علت فعالیت آن تنها مجازی نخواهد بود و 30% از هر درآمدی (فروشگاه و پرداخت‌های حمایتی) که حاصل شود صرف کمک به کودکانی که برای ادامه تحصیل خود نیاز به منابع مالی دارند، خواهد شد.