تصویر درباره قلم

هر آنچه که باید درباره قلم بدانید

مجموعه قلم در اواسط سال 1400 به عنوان یک تشکل دانش محور فعالیت خود را آغاز کرد. هدف کلی این مجموعه گسترش دانش جامع و تشویق کاربران به نگاه کلی نسبت به موضوعات است. گرچه، این تنها هدف این مجموعه نبوده و سرمایه گذاری مهم‌تر آن بر روی کمک به کودکانی که نیازمند منابع مالی برای کسب دانش هستند، است. قطعا در این مسیر، این مجموعه با موانعی روبرو خواهد شد که منجر به کلی‌تر شدن نگاه خود قلم نیز خواهد شد.

لازم به ذکر است که علت بسته بودن فضای ویرایش مقالات این دانشنامه، اطمینان از صحت مقالات و بررسی منابع در هنگام نشر مطالب است. گرچه، تیم قلم همیشه به دنبال دانش شما خواهد بود و می‌توانید با پیوستن به این تیم، فضای مورد نیاز برای نشر آگاهی خود را به دست آورید. همچنین، کاربری این مجموعه هیچگاه تجاری نبوده و نخواهد بود. حتی، در ادامه فعالیت این مجموعه قطعا تیم قلم بخشی از هزینه‌ها را از درآمد شخصی خود پرداخت خواهند کرد. به یقین منابع مالی همیشه بزرگترین سد راه این تیم بوده‌است اما، هیچگاه موجب قطع فعالیت آن نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی انسان‌ها.

-تیم قلم