• فارسی
  • English

درخواست گواهی الکترونیکی (توکن)

درخواست گواهی الکترونیکی (توکن)

جهت درخواست دادن توکن نیاز داریم تا فرم مربوط به آن را تکمیل و جهت ارائه ارسال کنیم.

درمرحله اول: بایستی اطلاعات شخص نماینده شرکت به زبان فارسی یادداشت شود .

نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، تاریخ تولد و شماره همراه از الزامات فرم است.

در مرحله بعد مشخصات سازمان وارد می شود که نام ثبتی شرکت باید به دقت و با حروف کامل درج شود. شناسنامه ملی شرکت که از قبل به وسیله سایت ilencir دریافت کردید درج شود .

در صورتی که این را هنوز دریافت نکرده اید می توانید به وسیله سایت ilencir اقدام کنید. وارد کردن آدرس و نوع مالکیت شرکت در این قسمت الزامی می باشد .

در بخش بعدی اطلاعات شرکت به زبان انگلیسی وارد شود که الزامی در وارد کردن آن وجود ندارد.

مرحله صحت مندرجات فرم به وسیله نماینده شرکت امضا می شود تا تایید بر مستندات و موارد اعلام شده در فرم باشد .

در بخش مشخصات سازمان که به زبان انگلیسی وارد می شود الزامی وجود ندارد و می توانید بدون اعلام این اطلاعات ارسال کنید.

در قسمت بعدی شرکت تایید می کند که اطلاعات وارد شده کاملا صحت داره و مغادیری وجود نخواهد داشت .

در مرحله آخر صاحب امتیاز ونماینده شرکت امضا و همه اطلاعات فرم را تایید می کند .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی


پروژه ها


ثبت تغییرات
رتبه بندی شرکت
اخذ جواز تاسیس
ثبت برند
ثبت شرکت
صدور کارت بازرگانی

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل